Kako do dozvole za upravljača čamcem A i B kategorije

Mnoge zanima kako da steknu dozvolu za upravljača čamcem, pokušaćemo da vam ta saznanja približimo.Postoji podela na upravljač čamca kategorije A i upravljač čamcem kategorije B. Lice koje je navršilo 16 godina i ispunilo ostale uslove Pravilnikom o pologanju stručnog ispita pod A, može upravljati čamcem za sopstvene potrebe, do sedam metara dužine i snage pogonskog uređaja do 15 Kw. Čamcem dužine od sedam do dvadeset metara i snage pogonskog uređaja veće od 15 kW može da upravlja lice koje je navršilo 18 godina i steklo dozvolu za upravljača čamcem kategorije B.

Šta je potrebno posedovati za izlazak na stručni ispit :

 1. Fotokopija lične karte, očitana lična karta, fotokopija pasoša i prijave boravka, dve slike 3×3,5 mm;
 2. Lekarsko uverenje (izdato od strane ovlašćene zdrastvene ustanove).Preporučujemo medicinsku ustanovu Ergo Sana u Beogradu ul.Kneza Miloša br. 45A, tel. 011/785 08 70. Našim iskustvom možemo slobodno reći da pregledi ne traju dugo i sve se završava u kratkom roku. U ovoj zdrastvenoj ustanovi možete obaviti i lekarske preglede za pomorce i brodarce kao i druge lekarske preglede za profesionalnu orjentaciju.
  Za informacije o obuci upravljača čamca i detaljnijim informacijama posetite LINK https://www.coastguardsu.in.rs
 3. Dokaz o poznavanju veštine plivanja. Preporučujemo ronilački klub „Žandarmerija“ tel. 064/ 118 59 75

,

Predmeti stručnog ispita su:

 1. Plovidbeni propisi na unutrašnjim vodama,
 2. Osnovi navigacije,
 3. Poznavanje motora,
 4. Osnovi pružanja prve pomoći,
 5. Plovila i njihovo korišćenje,
 6. Konstrukcija i oprema plovila i slaganje tereta i
 7. Radiotelefonska služba.

 

Detaljnije možete pročitati u Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom, plutajućim objektom, programu i načinu polaganja ručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje ( Sl.Glasnik broj 86 od 15.08.2014. godine).

Tekst priredio

Zapovednik vrste A

mr Vladica Zdravković